Velik broj medalja na krosu Kvarnerske lige u Labinu