Ekipni rezultati

Muški

EKIPNA I KUP PRVENSTVA HRVATSKE
godina SENIORI JUNIORI KADETI
  Kup Ekipno Kup Ekipno Kup Ekipno
1954. 3. 2.        
1955.   5.        
1956.   5.   2.    
1957.   5. 7. 5.    
1958.   5.   3.    
1959.   4.   1.    
1960.       2.    
1961.   3.   1.    
1962.   4.   7.    
1963.   3.   2.    
1964.   1.   3.    
1965. 8. 2.   2.    
1966. 7. 2.   3.    
1967. 5. 2. 3. 1.    
1968. 5 2. 3. 1.    
1969. 5. 2. 2. 2.    
1970. 5. 5. 6. 2.    
1971. 3. 3. 2. 4.    
1972. 3. 2. 2. 1.    
1973. 2.   1. 9.    
1974. 2. 5. 5. 4.    
1975. 1. 3. 3.      
1976. 4. 3. 4. 5.    
1977. 3. 3. 2. 4.    
1978. 3. 5. 1.      
1979. 3. 4. 3.      
1980. 4. 4. 7. 6.    
1981. 3. 5. 7. 4.    
1982. 16. 16. 11. 7.    
1983. 5. 4. 5. 13.   3.
1984. 7.   4. 8.   1.
1985. 4. 3. 5. 7.   2.
1986. 7. 3. 3.      
1987.     3      
1988.     5.      
1989. 19.          
1990.   5. 7.     1.
1991. 10          
1992.     3.      
1993. 5.     3.    
1994. 5. 4.   3. 5.  
1995. 4. 4. 4. 3. 4. 3.
1996. 6. 6. 9. 3. 4. 3.
1997. 4. 4. 3. 5. 3. 6.
1998. 5. 5. 3. 5. 3. 3.
1999. 3. 6. 2. 3. 3. 3.
2000. 5. 5. 3. 4. 3. 3.
2001. 3. 4. 1. 3. 2. 3.
2002. 4. 3. 4. 4. 6. 5.
2003. 5. 4. 3. 7. 4.  
2004. 5. 6. 3. 7. 4. 3.
2005. 4. 4. 4. 4. 2. 1.
2006. 3. 3. 6. 5. 7. 2.
2007. 3. 3. 4. 3. 5.  
2008. 3. 2. 4. 4. 3. 3.
2009. 2. 4. 3. 4. 21. 2.
2010. 3. 4.       4.
2011. 2. 5. 4. 2. 4. 3.
2012. 2. 2. 5.   4. 2.
2013.     14.   6. 3.
2014. 11.   7.   14. 4.
2015. 10.   6. 5. 10. 5.
2016.     4. 7. 4. 3.
2017.     2. 4. 8.  
2018. 3.   4. 3. 6. 3.
2019. 5. 3. 3. 3. 4. 3.
2020. 4. 4. 3. 3. 11. 5.
2021. 5. 4. 3. 4. 3. 4.

Žene

EKIPNA I KUP PRVENSTVA HRVATSKE
godina SENIORKE JUNIORKE KADETKINJE
  Kup Ekipno Kup Ekipno Kup Ekipno
1956.            
1957.   6. 4. 2.    
1958,   3.   1.    
1959.   2.   1.    
1960.       3.    
1961.   1.   1.    
1962.   1.   1.    
1963.   2.   1.    
1964.   2.   1.    
1965. 8.   4. 2.    
1966. 7. - - 5.    
1967. 5. 4.   4.    
1968. 5. 2. 7. 4.    
1969. 4. 2. 3. 3.    
1970. 3. 4. 6. 4.    
1971. 4. 1. 2. 2.    
1972. 3. 4. 1. 1.    
1973. 7.   5. 6.    
1974. 7.   8. 4.    
1975. 8. 6.        
1976. 9.   5. 9.    
1977. 5. 8. 5. 3.    
1978. 6. 2. 4. 4.    
1979. 6. 3. 2.      
1980. 4. 4. 2. 6.    
1981. 3. 2. 3. 4.    
1982.   4. 3. 8.    
1983. 4. 4. 4. 3.   1.
1984. 5.   2. 1.   3.
1985. 3. 3. 1. 2.   2.
1986. 6.   2. 2.    
1987.            
1988.     12. 7.    
1989. 15.          
1990.   1. 4.     5.
1991. 4.          
1992.     6.      
1993. 6.   4.      
1994. 1. 1.   1. 6.  
1995. 2. 3. 3. 2. 3. 5.
1996. 3. 3. 3. 3. 2. 2.
1997. 3. 2. 2. 3. 3. 1.
1998. 3. 3. 1. 3. 2. 3.
1999. 3. 2. 1. 1. 1. 3.
2000. 3. 2. 1. 5. 4. 3.
2001. 1. 1. 1. 4. 6. 5.
2002. 1. 1. 3. 3. 3. 6.
2003. 2. 3. 3. 3. 2. 2.
2004. 2. 1. 2. 1. 5. 5.
2005. 2. 2. 2. 4. 3. 3.
2006. 3. 2. 4. 3. 11. 8.
2007. 2. 4. 8. 3. 16. -
2008. 3. 4. 8. 5. 11. 5.
2009. 3. - 4. 8. 7. 8.
2010. 3. 5. - - - 5.
2011. 5. 7. 11. - 3. 2.
2012. 5. 3. 11. - 3. 2.
2013. - - 12. - 3. 2.
2014. 15. - 4. - 9. 4.
2015. 12. - 7. 4. 6. 5.
2016. - - 5. 5. 7. 7.
2017. - - 2. 4. 8. -
2018. 4. - 3. 4. 6. 7.
2019. 6. 4. 4. 4. 5. 5.
2020. 5. 4. 5. 5. 5. 6.
2021. 3. 3. 4. 3. 4. 4.

Juga

EKIPNA I KUP PRVENSTVA JUGOSLAVIJE
  MUŠKI ŽENE
godina SENIORI JUNIORI SENIORKE JUNIORKE
  Kup Ekipno Kup Ekipno Kup Ekipno Kup Ekipno
1967. 16.   7.          
1968. 27.              
1969. 10.   12.   14.   12.  
1970.         2.      
1971. 7.       5.   3.  
1972. 9. 8. 6.   18. 9. 13.  
1973. 12.   4.   26.      
1974. 5.   17.       23.  
1975. 15. 8. 12.       12.  
1976. 16. 7. 15.       24.  
1977. 10. 9. 13.   29. 19. 14.  
1978. 18. 15. 7. 5.   17. 12.  
1979.   12. 12. 7. 31. 11. 9. 6
1980. 17. 12. 19. 8.   15. 18. 8.
1981. 18. 13. 25. 7. 19. 11. 10. 10.
1982. 40. 36.   7.   14.   7.
1983. 20.   19.   32.   18.  
1984. 14.   29.          
1985. 13.   10.   19.   14. 5.
1986.     22.   21.   9.  
1987.                
1988.                
1989. 23.   22.   26.      
1990.     31.          

Kros

MOMČADSKA PRVENSTVA HRVATSKE U KROSU
Godina Muški Žene Ukupno
2000. 3. 3. 2.
2001. 7. 1. 1.
2002. 6. 5. 5.
2003. 4. 5. 4.
2004. 9. 6. 5.
2005. 5. 3. 3.
2006. 2. 3. 3.
2007. 3. 8. 4.
2008. 2. 3. 3.
2009. 3. 4. 2.
2010. 6. 7. 6.
2011. 5. 9. 6.
2012. 6. 16. 8.
2013. 5. - 9.
2014. - - -
2015. - - -
2016. - 17. 19.
2017. 2. 5. 3.
2018. 2. 3. 2.
2019. 2. 4. 2.
2021. 2. 3. 3.