A tletska škola namijenja je djeci od 7.-13.godine, kroz cijelo osnovno-školsko obrazovanje. Podijeljenja je na više razina i grupa, gdje se provođenjem testiranjem djece one homogeniziraju. U drugom dijelu atletske škole rade se selekcijske grupe. Budući da atletska škola traje osam godina, koliko dijete pohađa osnovnu školu, zbog različitih razvojnih obilježja prikazati ćemo osnovne zadtake svake razine atletske škole koje su temeljene na razvojnim značajka djeteta za pojedino razdoblje. Primarni cilj svih razina je utjecaj na višestrani (cjelovit) psihosomatski razvoj.

7.-10. godina:

U tom razdoblju djeca trebaju biti izložena treninzima niskog inteziteta s naglaskom na razvoj širokog spektra sposobnosti.

Treninzi se provode 2 puta tjedno po 1 sat.

U ovoj fazi pratiti će se razvoj tehnike izvođenja kretnih struktura, razvoj brzine (sprint), brzine reakcije na zvučni i vizualni signal, repetativne brzine pokreta, te će se pozornost posvetiti procjeni bazične koordinacije gornjih i donjih ekstremiteta, koordinacije tijela u prostoru, ravnoteže i osjećaja za ritam.

Zadaci: daljnja primjena raznovrsnih sadržaja putem kojih se utječe na razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, snaga, ravnoteža, preciznost, brzina), primjenom raznovrsnih sadržaja olakšati usvajanje različitih motoričkih znanja i vještina, upoznavanje s osnovnim znanjima iz atletike, utjecaj na pozitivan zdravstevni status djece, daljnji utjecaj na povoljan omjer između mišićne mase i potkožnog masnog tkiva, ugradnja socijalnih vještina (pomaganje, suradnja, dijeljenje), stvaranje uvjeta za rad funkcionalnih mehanizama organizam.

11.-13. godina:

Ovaj stupanj razvoja predstavlja zahtjevniju razinu treninga. Treninzi se odvijaju 3 puta tjedno po 1 sat i 30 minuta.. Osim što se koriste složeni motorički zadaci i modificirane atletske discipline koje se polako približavaju onima kako to zovemo u „pravoj" ili natjecateljskoj atletici, djeca postaju sposobna za daljnje zahtjeve treninga koje se od njih očekuju. Izvode se detaljnji dijagnostički postupci (testiranja), prema kojem se djeca raspoređuju u selekcijske grupe. Ova faza podrazumijeva postupno povećanje inteziteta treninga, a jedan od razloga je i postupno povećanje tolerancije na koncentraciju mliječne kiseline. Kondicijski trening sportaša ove dobi dominantno je usmjeren k višestranoj i bazičnoj sportskoj pripremi, uz početke specifičnih kondicijskih zahtjeva.

Zadaci: daljnja primjena raznovrsnih sadržaja putem kojih se utječe na razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, snaga, ravnoteža, preciznost, brzina), primjenom raznovrsnih sadržaja olakšati usvajanje različitih motoričkih znanja i vještina, upoznavanje s osnovnim znanjima iz atletike, utjecaj na pozitivan zdravstevni status djece, daljnji utjecaj na povoljan omjer između mišićne mase i potkožnog masnog tkiva, ugradnja socijalnih vještina (pomaganje, suradnja, djeljenje...), stvaranje uvjeta za rad funkcionalnih mehanizama organizma.

Mjesto održavanja: Atletska dvorana, Stadion Kantrida, Kampus Trsat
parallax background

Foto galerija