ATLETSKA IGRAONICA


Atletska igraonica podrazumijeva prvu razinu ulaska djeteta u svijet tjelesne aktivnosti. Samim time predstavlja najvažniju komponentu na njihovom daljnjem razvojnom putu. Primarni cilj je utjecaj na višestrani (cjelovit) psihosomatski razvoj.


Kroz početno razdoblje treninga, djeca će prolaziti kroz programe treninga niskog inteziteta u kojima je naglasak na zabavi. Atletska igraonica, kao što i samo ime govori temelji se na igri te savladavanju jednostavnih motoričkih zadataka. Igra je najzdraviji oblik djetetova kretanja , te ujedno i njegova potreba. Ona utječe na djetetov fizički (razvoj motorike) i psihički razvoj ( potiče samopouzdanje, veselje i osjećaj zadovoljstva). Program treninga za te male sportaše usredotočen je na cjelokupnom sportskom razvoju, a ne na izvedbi specifičnog sporta.


Zadaci: primjena raznovrsnih sadržaja putem kojih se utječe na razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, snaga, ravnoteža, preciznost, brzina...), primjenom raznovrsnih sadržaja olakšava se usvajanje različitih motoričkih znanja, utjecaj na povoljan omjer između mišićne mase i potkožnog masnog tkiva, stjecanje socijalnih vještina, priprema kardiovaskularnog i respiratornog sustava za daljnje zahtjeve treninga.

Foto galerija

MAMA, TATA VJEŽBAJTE SA MNOM


Kako svaka kultura izražava određeni način života , tako ga izražava i kultura sporta. Osim razvijanja antropoloških obilježja sport ima i odgojno obrazovnu ulogu te značajno pridonosi društveno odgovornom ponašanju. Predškolsko životno razdoblje je povoljno vrijeme za stimuliranje razvoja morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te povećanje optimalnog dosega biotičkih motoričkih znanja. Poznato je da se u tom razdoblju propuštene mogućnosti za utjecaj na razvoj kvalitete i kvantitete svih znanja i sposobnosti ne mogu nadoknaditi u kasnijim životnim razdobljima ma koliko intenzivirali razvojne poticaje, kako u obitelji kao autonomnoj odgojnoj sredini, tako i u svim oblicima izvan obiteljskog odgoja.

Obitelj je primarna, temeljna i ključna zajednica u kojoj dijete raste i razvija se, a čija dinamika utječe na socijalizacijski proces, odnose, komunikaciju i druge dijelove njegova budućeg života. Važnost zajednice posebno je ključna u ranom djetinjstvu. Tada se stvaraju temelji za ostatak života i kao takvi prisustvo ili odsustvo određenih elemenata, odrediti će tijek odraslog doba-života. Kvalitetno provedeno zajedničko vrijeme je ono vrijeme u kojem članovi posvećuju vrijeme i pažnju jedni drugima, rade slične ili iste aktivnosti u ostvarenju zajedničkog cilja. Ono što djeca rade s roditeljima i način na koji to rade odrediti će njihovo ponašanje i stavove prema sebi, roditeljima, određenim aktivnostima ili cjelokupnoj društvenoj zajednici.

Program „ Mama, tata vježbajte sa mnom “ namijenjen je djeci predškolske dobi. Skupine su mješovite, a aktivnosti će se provoditi jedan puta tjedno u trajanju od 45 do 60 minuta. Obuhvaćati će do 15-ero djece (3-6 godina) mješovitog uzrasta oba spola i 15-roditelja ( mogu biti uključena i oba roditelja ).Tijekom jedne godine djeca i roditelji će u tjednu predloženi program kinezioloških aktivnosti moći realizirati kroz jedan sat, odnosno jednu planiranu kineziološku aktivnost.

Provedbu programa realiziraju magistri kineziologije i stručni prvostupnici trenerske struke. Prostori kojem se provode tjelesne aktivnosti su Atletska dvorana Kantrida i Stadion Kantrida. Program uključuje i stručna predavanja sportskog psihologa na teme "Razvojnih specifičnosti djece u sportu", "Uloga roditelja u sportskom razvoju djeteta" i "Poticanje psihološkog razvoja kroz vježbanje" te preglede fizijatra. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje.

Foto galerija