Atletski klub „Kvarner“ Rijeka nositelj je projekta „Enhancing the financial sustainability of sport clubs – FINHANCE“, usmjerenog na edukaciju osoba zaposlenih u sportskim klubovima i organizacijama s ciljem da se sportski klubovi u bliskoj budućnosti ne oslanjaju isključivo na sredstva iz javnih potreba, već da sami kreiraju održive projekte i programe koji će doprinijeti njihovoj financijskoj stabilnosti i održivosti. Uz nositelja projekta, partneri na projektu su Klub odbojke na pijesku Opatija iz Hrvatske, te Kargenc Club iz Turske i L'Orma iz Italije.
Trajanje projekta: 1. 7. 2022. - 30. 9. 2023.
Broj projekta: 101050841
Program: Erasmus+
Ključna aktivnost: Ključna aktivnost 2: Suradnja organizacija i institucija
Tip aktivnosti: Mala partnerstva

TEME PROJEKTA:

 • Promocija edukacije u sportu
 • Podupiranje razvoja vještina u sportu
 • Povećanje kvalitete rada trenera i osoblja u sportskim organizacijama

CILJNE SKUPINE:

 • Zaposlenici sportskih klubova/organizacija
 • Volonteri
 • Osobe ovlaštene za zastupanje
 • Menadžeri
 • Treneri

CILJEVI PROJEKTA:

 • Razvoj vještina, kompetencija i poduzetničkog mindseta menadžera, administrativnog osoblja i trenera, kako bi osigurali financijsku održivost i stabilnost svojih sportskih organizacija ili klubova
 • Primjena novo stečenih kompetencija i znanja u razvoju Plana financijske održivosti za svoje sportske organizacije ili klubove za 2022. i 2023. godinu
 • Pokretanje novog tržišno orijentiranog pilot programa koji ima potencijala biti komercijalno isplativ
 • Podizanje svijesti o važnosti financijske održivosti u sportu

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Trening edukacija za 9 sudionika (menadžeri, administrativno osoblje i treneri sportskih klubova) iz Hrvatske i Turske
 • Izrada 2 Plana financijske održivosti za 2022. i 2023. godinu (svaka organizacija za sebe), koja će izravno doprinijeti povećanju financijske održivosti sudjelujućih sportskih klubova/organizacija
 • Pokretanje 3 pilot programa (zimski kamp, ljetni kamp i team building) koji će biti tržišno orijentirani i u budućnosti donositi izravan prihod sportskim klubovima/organizacijama
 • Kroz tradicionalne i digitalne načine educirati i podići svijest o važnosti financijske održivosti sportskih organizacija.