Apple

MISIJA ATLETSKOG KLUBA KVARNER

Naša misija osmišljavanje je i provedba kvalitetnih sportskih progama koji razvijaju i promoviraju atletiku kao sport utemeljen na uključivanju što većeg broja djece, mladih i odraslih, kao aktivnih korisnika sportskih programa te stvaranje preduvjeta za razvoj mladih atletičara i kontinuiteta vrhunskih sportskih rezultata.

Našu misiju ćemo ostvariti:

Kontinuiranim stručnim usavršavanjem trenerskog kadra
Jačanjem sportsko-rekreativnih programa
Sustavnim poboljšanjem materijalnih uvjeta za treninge i sportsku pripremu
Inovacijama
Ostvarenjem vrhunskih sportskih rezultata
Unapređenjem vrhunske sportske kvalitete
Obostranim zadovoljstvom članova i djelatnika kapitalizirajući ključne resurse i snagu - ljudi, vještina,iskustva, reputacije, inovativnog duha, radi širenja i stvaranja odnosa preko granica atletike

Naša težnja izvrsnosti

obvezujemo se raditi svaki zadatak na najbolji mogući način na koji može biti izvršen, odražavajući kvalitetu i pažnju na detalje u svakoj fazi, od planiranja do izvršenja


konstantna težnja radu u skladu sa sljedećim ključnim vrijednostima:
  • Inovacija – potičemo inovativno razmišljanje. Ne reagiramo samo na prilike na koje naiđemo, nego stvaramo nove.
  • Čestitost – vodimo se u skladu s najvišim standardima poštenja, istine, etike i fair playa.
  • Poštovanje – poštujemo i cijenimo individualnost i različitost. Obazrivi smo i puni poštovanja jedni prema drugima, prema našim navijačima i poslovnim suradnicima. Ponosni smo na naš uspjeh, ali nismo arogantni.
  • Društvena odgovornost – prepoznajemo i prihvaćamo našu odgovornost prema lokalnim zajednicama pomažući ljudima u postizanju bolje kvalitete života.
  • Timski rad – naš rad temeljimo na timskom radu bez obzira na organizacijske linije i pojedinačne ciljeve.
  • Stručnost – obvezujemo se poštivati kriterije struke, neprekidnim unapređenjem našeg znanja, primjenjujući ga u radu s našim sportašima.
  • Radno okruženje – vjerujemo u jednake prilike, kao i da svaki zaposlenik ima jednaku ulogu u postizanju naše misije. Naše zaposlenike nagrađujemo isključivo na temelju zasluga i ne cijenimo samo postignuća, nego i ponašanje djelatnika u skladu s našom misijom i vrijednostima kluba.
 

ŽELITE SE PRIDRUŽITI KLUBU?