Luana Bobanović treća, Marin Premeru šesti na Hanžeku