Svi sportaši da bi mogli nastupati na natjecanjima, dužni su imati liječničke preglede, u protivnom ne mogu nastupati.
Liječnička potvrda izdaje se svakih 6 mjeseci i može ju izdati isključivo liječnik sportske medicine što je sukladno Zakonu o sportu.
Liječnički pregledi liječnika opće prakse ne priznaju se.

Liječničke preglede možete napraviti u sljedećim ordinacijama:

ŽELITE STUPITI U KONTAKT S NAMA?