Klupske medalje – Seniorke

SENIORKE

PRVAKINJE HRVATSKE

1958. Varaždin: - vis Ada AGODINI
1959. Varaždin: - vis Ada AGODINI
    - kugla Višnja CVETETIĆ
1970. Zagreb: - 4 x 60 m Jelovica, Glavina, Antunović, Radlović
  Rijeka: - petoboj Jadranka ANTUNOVIĆ
1971. Split: - vis Ranka JELOVICA
    - petoboj Jadranka ANTUNOVIĆ
1973. Rijeka: - koplje Anđelka ŠAKAN
1979. Rijeka: - petoboj Branka KLIĆ
1982. Zagreb: - sedmoboj Melinda PUŽ
1983. Split: - 1.500 m Tijana STOJČEVIĆ
1985. Split: - koplje Jasna MILETIĆ
1986. Rijeka: - sedmoboj Silvija BABIĆ
1989. Zagreb: - dalj Silvija BABIĆ
1993. Split: - dalj Silvija BABIĆ
    - troskok Silvija BABIĆ
    - 4 x 100 m Rešetar, Mandekić, Turak, Babić
1994. Zagreb: - 3000 m Tijana STOJČEVIĆ
    - 100 m pr Dragana CIGANOVIĆ
    - 4 x 400 m Mandekić, Prtenjača, Ciganović, Babić
    - dalj Silvija BABIĆ
    - troskok Silvija BABIĆ
1995. Varaždin: - 3.000 m Tijana STOJČEVIĆ
    - 100 m pr Dragana CIGANOVIĆ
    - dalj Silvija MRAKOVČIĆ
    - troskok Silvija MRAKOVČIĆ
  Rijeka: - sedmoboj Silvija MRAKOVČIĆ
1996. Zagreb: - 1.500 m Tijana PAVIČIĆ
    - 100 m pr Dragana CIGANOVIĆ
    - dalj Silvija MRAKOVČIĆ
    - troskok Silvija MRAKOVČIĆ
    - kros Tijana PAVIČIĆ
  Čakovec: - sedmoboj Silvija MRAKOVČIĆ
1997. Split: - 100 m pr. Dragana CIGANOVIĆ
    - disk Marija KURTOVIĆ
1998. Zagreb: - 100 m pr. Dragana CIGANOVIĆ
    - disk Vera BEGIĆ
    - koplje Ivana BIŽACA
1999. Zagreb: - disk Vera BEGIĆ
    - koplje Ivana BIŽACA
  Čakovec: sedmoboj Petra KARANIKIĆ
2000. Zagreb: - disk Vera BEGIĆ
    - koplje Ivana BIŽACA
  Čakovec: - sedmoboj Petra KARANIKIĆ
2001. Zagreb: - disk Vera BEGIĆ
    - koplje Ivana BIŽACA
2002. Zagreb: - disk Vera BEGIĆ
2003. Zagreb: - disk Vera BEGIĆ
2004. Zagreb: - 400 m pr. Dragana CIGANOVIĆ
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - troskok Sanja ĐINI
    - disk Vera BEGIĆ
2005. Zagreb: - 400 m pr. Sandra PARLOV
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - 4x100 m Erega, Parlov, Karanikić, Grbeš
    - disk Vera BEGIĆ
2006. Zagreb: - dalj Petra KARANIKIĆ
    - troskok Petra KARANIKIĆ
    - disk Vera BEGIĆ
    - 4x100 m Đini, Parlov, Karanikić, Grbeš
  Split-zimsko: - koplje Višnja ŠOŠTARIĆ
2007. Varaždin: - dalj Petra KARANIKIĆ
    - disk Vera BEGIĆ
2008. Rijeka: - dalj Arna EREGA
    - troskok Sanja ĐINI
    - disk Vera BEGIĆ
  Zagreb: - sedmoboj Andrea ROSANDA
2009. Varaždin: - dalj Arna EREGA
    - disk Vera BEGIĆ
  Split-zimsko: - disk Vera BEGIĆ
  Varaždin: - 100 m pr. Arna EREGA
  Split-zimsko: - disk Vera BEGIĆ
2010. Rijeka: - 200 m Sandra PARLOV
    - dalj Mirjana GAGIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2011. Zagreb: - 100 m Sandra PARLOV
2012. Rijeka: - 100 m Sandra PARLOV
    - dalj Mirjana GAGIĆ
2013. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
    - koplje Sara KOLAK
2014. Varaždin: - koplje Sara KOLAK
2016. Zagreb: - koplje Sara KOLAK
  Split-zimsko: - koplje Sara KOLAK
2017. Split-zimsko: - koplje Sara KOLAK
2018. Split-zimsko: - koplje Franja ŽELIMORSKI

DVORANA

2001. Zagreb: - troskok Sanja ĐINI
2002. Zagreb: - troskok Sanja ĐINI
2004. Zagreb: - 60 m Petra KARANIKIĆ
    - 60 m pr. Arna EREGA
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - troskok Sanja ĐINI
2005. Zagreb: - dalj Petra KARANIKIĆ
    - 60 m pr. Arna EREGA
2006. Zagreb: - dalj Petra KARANIKIĆ
2007. Zagreb: - dalj Petra KARANIKIĆ
2008. Zagreb: - dalj Petra KARANIKIĆ
  Wien: - 200 m Anja GRBEŠ
    - 400 m Sandra PARLOV
2009. Zagreb: - dalj Petra KARANIKIĆ
2011. Rijeka: - 60 m Sandra PARLOV
    - dalj Mirjana GAGIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2012. Rijeka: - 60 m Sandra PARLOV
    - dalj Mirjana GAGIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2013. Rijeka: - dalj Mirjana GAGIĆ
2018. Rijeka: - dalj Klara BARNJAK

OSVAJAČICE SREBRNIH MEDALJA

1962. Varaždin: - petoboj Ada AGODINI
1967. Zagreb: - petoboj Jadranka ANTUNOVIĆ
1970. Zagreb: - 400 m Snježana GLAVINA
    - 100 m pr Milena RADLOVIĆ
    - 4 x 100 m Jelovica,Glavina,Antunović,Radlović
    - vis Ranka JELOVICA
    - dalj Jadranka ANTUNOVIĆ
    - koplje Jadranka ANTUNOVIĆ
  Rijeka: - petoboj Milena RADLOVIĆ
1971. Split: - 100 m pr Milena RADLOVIĆ
1972. Osijek: - vis Ranka JELOVICA
    - koplje Anđelka ŠAKAN
1975. Split: - 100 m pr Bojana SARŠON
    - vis Ranka JELOVICA
1977. Osijek: - dalj Vesna FLANK
1979. Osijek: - koplje Jasna MILETIĆ
1980. Zagreb: - koplje Jasna MILETIĆ
1981. Karlovac: - 400 m pr. Tijana STOJČEVIĆ
    - 4 x 400 m Puž, Banašin, Radetić, Stojčević
1982. Zagreb: - dalj Melinda PUŽ
    - koplje Jasna MILETIĆ
    - 4 x 400 m Babić, Puž, Georgijevska, Stojčević
1983. Split: - kugla Kata ZEČEVIĆ
1984. Osijek: - 100 m pr Dijana HORVAT
    - vis Silvija BABIĆ
    - kugla Kata ZEČEVIĆ
1986. Osijek: - vis Silvija BABIĆ
    - koplje Anka SILOV
    - 4 x 400 m Jelić, Frlić, Babić, Lakić
1987. Zagreb: - 400 m Silvija BABIĆ
    - 400 m pr Silvija BABIĆ
1988. Osijek: - dalj Silvija BABIĆ
1994. Zagreb: - 200 m Dragana CIGANOVIĆ
    - 1500 m Tijana STOJČEVIĆ
    - 100 m pr Karin TURAK
    - 400 m pr Amalija PRTENJAČA
    - 4 x 100 m Mandekić, Ciganović, Turak, Babić
1997. Split: - koplje Ivana BIŽACA
1998. Zagreb: - dalj Petra KARANIKIĆ
  Split: - sedmoboj Ivana BIŽACA
    - 3.000 m Đurđa BABIĆ
    - 100 m pr. Dragana CIGANOVIĆ
    - koplje Andrea PAVLIĆ
2000. Zagreb: - 100 m pr. Dragana CIGANOVIĆ
    - 400 m pr. Esta MATKOVIĆ
    - disk Marija KURTOVIĆ
2001. Zagreb: - 100 m pr. Dragana CIGANOVIĆ
    - 400 m pr. Esta MATKOVIĆ
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - troskok Sanja ĐINI
    - disk Marija KURTOVIĆ
    - 4x400 m Ćoso, Tustanovski, Matković, Karanikić
  Medulin: - kros Tina NOVKOVIĆ
2002. Zagreb: - troskok Sanja ĐINI
    - 400 m pr. Esta MATKOVIĆ
    - 100 m pr. Sandra PARLOV
    - disk Marija KURTOVIĆ
    - koplje Andrea PAVLIĆ
    - 4x400 m Tustanovski, Parlov, Ćoso, Matković
2003. Zagreb: - 100 m pr. Dragana CIGANOVIĆ
    - disk Marija KURTOVIĆ
    - koplje Andrea PAVLIĆ
2004. Zagreb: - 60 m Arna EREGA
    - 100 m pr. Arna EREGA
    - disk Marija KURTOVIĆ
  Medulin: - kros Samanta GRADINŠĆAK
2005. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
    - disk Marija KURTOVIĆ
    - 4x400 m Ciganović, Rosanda, Jurman, Parlov
2006. Zagreb: - 100 m pr. Arna EREGA
2007. Varaždin: - dalj Arna EREGA
    - troskok Petra KARANIKIĆ
2008. Rijeka: - 200 m Sandra PARLOV
    - 100 m pr. Arna EREGA
    - 4x100 m Erega, Parlov, Karanikić, Vučković
2010. Rijeka: - 100 m Sandra PARLOV
    - disk Vera BEGIĆ
    - 4x100 m Vučković, Parlov, Belančić, Dessardo
2011. Zagreb: - 200 m Sandra PARLOV
    - 4x100 m Vučković, Parlov, Dessardo, Belančić
  Split-zimsko - disk Vera BEGIĆ
2012. Rijeka: - 200 m Sandra PARLOV
    - 4x100 m Erlić Vučaj, Gerčer, Tepuš, Parlov
2019. Split-zimsko: - koplje Laura ŠTEFANAC
    - kugla Laura ŠTEFANAC

DVORANA

2000. Zagreb: - troskok Sanja ĐINI
2001. Zagreb: - 60 m pr. Dragana CIGANOVIĆ
2002. Zagreb: - 60 m Petra KARANIKIĆ
    - dalj Petra KARANIKIĆ
2005. Zagreb: - troskok Alexandra HRSTIĆ
2007. Zagreb: - 60 m pr. Arna EREGA
2008. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
  Wien: - 200 m Sandra PARLOV
    - 400 m Anja GRBEŠ
2009. Zagreb: - 60 m Sandra PARLOV
    - troskok Sanja ĐINI
  Wien: - 200 m Paula VUČKOVIĆ
2011. Rijeka: - 60 m pr. Ivana BELANČOĆ
2016. Rijeka: - dalj Klara BARNJAK
2019. Zagreb. - dalj Klara BARNJAK

OSVAJAČICE BRONČANIH MEDALJA

1958. Varaždin: - 800 m Katica KRŠUL
    - dalj Ada AGODINI
1966.   - petoboj Jadranka ANTUNOVIĆ
1968. Zagreb: - dalj Jadranka ANTUNOVIĆ
    - 4 x 100 m Sušanj, Kusturin, Glavina, Antunović
1969. Osijek: - koplje Jadranka ANTUNOVIĆ
  Rijeka: - petoboj Nirvana KUSTURIN
1970. Zagreb: - vis Milena RADLOVIĆ
1971. Split: - 400 m Snježana GLAVINA
    - dalj Jadranka ANTUNOVIĆ
    - koplje Anđelka ŠAKAN
    - 4 x 100 m Saršon, Glavina, Stopar, Radlović
1972. Osijek: - 100 m pr Ranka JELOVICA
    - vis Jadranka ANTUNOVIĆ
    - dalj Jadranka ANTUNOVIĆ
    - koplje Slobodanka SKAKIĆ
1977. Osijek: - 100 m pr Bojana SARŠON
1978. Zagreb: - koplje Jasna MILETIĆ
1980. Zagreb: - 400 m pr Tijana STOJČEVIĆ
    - vis Melinda PUŽ
    - kugla Jasna MILETIĆ
    - 4 x 100 m Puž, Georgijevska, Jeras, Stojčević
1981. Karlovac: - 100 m Saša BANAŠIN
    - dalj Melinda PUŽ
    - koplje Jasna MILETIĆ
    - 4 x 100 m Radetić, Puž, Banašin, Stojčević
    - 1.500 m Tijana STOJČEVIĆ
    - 100 m pr Melinda PUŽ
    - vis Melinda PUŽ
1983. Split: - 800 m Tijana STOJČEVIĆ
    - 100 m pr Silvija BABIĆ
1984. Osijek: - 400 m pr Ksenija GEORGIJEVSKA
    - disk Kata ZEČEVIĆ
1985. Split: - kugla Jasna MILETIĆ
    - koplje Anka SILOV
    - disk Anka SILOV
1993. Split: - 100 m Mara REŠETAR
    - 100 m pr Dragana CIGANOVIĆ
    - 4 x 400 m Mandekić, Rešetar, Ciganović, Šaina
1994. Zagreb: - kugla Verica MITROVIĆ
1995. Varaždin: - 400 m pr Amalija PRTENJAČA
1997. Split: - 100 m pr. Petra KARANIKIĆ
    - 4 x 100 m Đini, Ciganović, Blečić, Karanikić
1998. Zagreb: - 100 m pr. Petra KARANIKIĆ
    - kugla Marija KURTOVIĆ
    - disk Marija KURTOVIĆ
  Split: - sedmoboj Ivana BIŽACA
1999. Zagreb: - kladivo Majda GREGOROVIĆ
2000. Zagreb: - 100 m pr. Petra KARANIKIĆ
    - dalj Dragana CIGANOVIĆ
    - koplje Andrea PAVLIĆ
    - kladivo Majda GREGOROVIĆ
    - 4x100 m Matković, Kunda, Ciganović, Karanikić
  Medulin: - kros Tina NOVKOVIĆ
2001. Zagreb: - 3.000 m Samanta GRADINŠĆAK
    - 4x100 m Đini, Ciganović, Matković, Karanikić
2002. Zagreb: - 100 m Petra KARANIKIĆ
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - 4x100 m Đini, Ciganović, Parlov, Karanikić
2003. Zagreb: - 800 m Kristina TUSTANOVSKA
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - troskok Sanja ĐINI
    - kladivo Majda GREGOROVIĆ
2004. Zagreb: - 4x100 m Erega, Ciganović, Parlov, Karanikić
    - 4x400 m Ciganović, Parlov, Jurman, Tustanovski
2005. Zagreb: - 400 m pr. Andrea ROSANDA
    - vis Sanja LJUBIČIĆ
2006. Zagreb: - 400 m pr. Andrea ROSANDA
    - koplje Višnja ŠOŠTARIĆ
  Sinj: - kros Iva NADALIN
2007. Varaždin: - 100 m Sandra PARLOV
    - 400 m Sandra PARLOV
2008. Rijeka: - 100 m Sandra PARLOV
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - kugla Vesna VIDAS
2009. Varaždin: - 100 m Sandra PARLOV
    - 200 m Sandra PARLOV
    - dalj Mirjana GAGIĆ
2012. Rijeka: - disk Vera BEGIĆ BLEČIĆ
2016. Zagreb: - 4x200 m Gojak, Miškulin, Bobanović, Barnjak
  Pula-zimsko: - 3.000 m Paula TEPUŠ
2018. Zagreb: - 4x200 m Buha, Pappalardo, Barnjak, Bobanović

DVORANA

2002. Zagreb: - dalj Arna EREGA
2004. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
    - vis Sanja LJUBIČIĆ
2005. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
2006. Zagreb: - 60 m Anja GRBEŠ
    - vis Andrea ROSANDA
2007. Zagreb: - vis Andrea ROSANDA
  Wien: - 400 m Sandra PARLOV
2008. Zagreb: - 60 m Sandra PARLOV
    - troskok Sanja ĐINI
    - kugla Višnja ŠOŠTARIĆ
  Wien: - 200 m Ana ŠIROLA
    - 400 m Ana ŠIROLA
2010. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
2011. Rijeka: - 60 m pr. Ivana BELANČIĆ
2012. Rijeka: - 60 m Paula VUČKOVIĆ
2016. Rijeka: - dalj Klara BARNJAK
  Rijeka: - 60 m Klara BARNJAK