Klupske medalje – Mlađe seniorke

MLAĐE SENIORKE

PRVAKINJE HRVATSKE

2003. Zagreb: - disk Vera BEGIĆ
2004. Zagreb: - disk Vera BEGIĆ
2005. Zagreb: - 400 m Sandra PARLOV
    - 400 m pr. Andrea ROSANDA
    - koplje Višnja ŠOŠTARIĆ
2007. Zagreb: - kugla Vesna VIDAS
2008. Varaždin: - 100 m pr. Arna EREGA
    - dalj Arna EREGA
    - troskok Arna EREGA
2009. Zagreb: - 100 m Paula VUČKOVIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2010. Zagreb: - 100 m Paula VUČKOVIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2011. Split: -100 m Paula VUČKOVIĆ
    - 200 m Paula VUČKOVIĆ
    - dalj Klara BARNJAK
2020. Zagreb: - dalj Klara BARNJAK

DVORANA

2016. Rijeka: - 60 m pr. Klara BARNJAK
2018. Rijeka: - dalj Klara BARNJAK

OSVAJAČICE SREBRNIH MEDALJA

2004. Zagreb: - kugla Vesna VIDAS
2005. Zagreb: - 1.500 m Samanta GRADINŠĆAK
2008. Varaždin: - vis Sanja LJUBIČIĆ
    - troskok Aleksandra HRSTIĆ
    - koplje Tea CUPAČ
    - vis Andrea ROSANDA
2016. Varaždin: - dalj Klara BARNJAK

DVORANA

2018. Rijeka: - 60 m Luana BOBANOVIĆ
    - 60 m pr. Klara BARNJAK

OSVAJAČICE BRONČANIH MEDALJA

2004. Zagreb: - kugla Vera BEGIĆ
    - disk Vesna VIDAS
2006. Zagreb: - koplje Višnja ŠOŠTARIĆ
2007. Zagreb: - koplje Višnja ŠOŠTARIĆ
2008. Varaždin: - disk Tea CUPAČ
2013. Split: - 400 m Elizabeta KOSTELAC
2015. Split: - 5.000 m Paula TEPUŠ
2018. Zagreb: - 5.000 m Sara SUPERINA
    - 3.000 m zpr. Ana TIBLJAŠ

DVORANA

2016. Rijeka: - dalj Klara BARNJAK
    - kugla Nea BAGARIĆ