Klupske medalje – Mlađe juniorke

MLAĐE JUNIORKE

PRVAKINJE HRVATSKE

1962. Rijeka: - 60 m Radojka KRAŠKOVIĆ
    - 4 x 60 m Labus, Heberling, Radioni, Krašković
1967. Karlovac: - kugla Jadranka ANTUNOVIĆ
1968. Karlovac: - troboj Snježana GLAVINA
1969. Rijeka: - troboj Snježana GLAVINA
1970. Rijeka: - troboj Ranka JELOVICA
1971. Rijeka: - vis Ranka JELOVICA
  Split: - troboj Ranka JELOVICA
1979. Rijeka: - troboj Melinda PUŽ
1982. Rijeka: - vis Silvija BABIĆ
    - disk Kata ZEČEVIĆ
1984. Rijeka: - 80 m pr Diana HORVAT
    - troboj Silvija BABIĆ
1990. Split: - 80 m pr Karin TURAK
    - dalj Karin TURAK
1992. Split: - 100 m pr Dragana CIGANOVIĆ
1994. Rijeka: - 200 m Dragana CIGANOVIĆ
    - 100 m pr Dragana CIGANOVIĆ
1996. Čakovec: - petoboj Petra KARANIKIĆ
1997. Rijeka: - dalj Petra KARANIKIĆ
    - disk Vera BEGIĆ
    - koplje Ivana BIŽACA
1998. Rijeka: - 100 m pr. Petra KARANIKIĆ
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - disk Vera BEGIĆ
    - koplje Andrea PAVLIĆ
    - 4 x 100 m Zenko, Uzelac, Šakota, Karanikić
  Split: - petoboj Petra KARANIKIĆ
1999. Čakovec: - disk Vera BEGIĆ
2001. Makarska: - 3.000 m Samanta GRADINŠĆAK
2003. Čakovec: - 100 m pr. Arna EREGA
2004. Čakovec: - 100 m pr. Arna EREGA
    - 400 m pr. Julijana JURMAN
    - vis Sanja LJUBIČIĆ
2005. Čakovec: - 100 m pr. Arna EREGA
    - 400 m pr. Julijana JURMAN
    - vis Sanja LJUBIČIĆ
  Zagreb: - petoboj Julijana JURMAN
2006. Split: - 100 m Anja GRBEŠ
    - dalj Mirjana GAGIĆ
2007. Pula: - 100 m Anja GRBEŠ
    - dalj Mirjana GAGIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2012. Čakovec: - 4x100 m Barnjak, Rožmarić, Kovač-Birkaš, Gojak
2013. Čakovec: - 4x100 m Rožmarić, Kostelac, Barnjak, Bobanović
2014. Rijeka: - 100 m pr. Klara BARNJAK
    - dalj Petra GOJAK
2016. Čakovec: - dalj Klara BARNJAK

DVORANA

2008. Zagreb: - 60 m pr. Ivana BELANČIĆ
2014. Zagreb: - 60 m pr. Klara BARNJAK
2015. Rijeka: - dalj Petra GOJAK
2016. Rijeka: - 60 m pr. Klara BARNJAK
    - dalj Klara BARNJAK
2017. Rijeka: - dalj Erika ŽIKIĆ

OSVAJAČICE SREBRNIH MEDALJA

1959. Varaždin: - 500 m Graziela RODIONI
1966. Varaždin: - 80 m pr Jadranka RAK
1967. Karlovac: - 100 m Jadranka ANTUNOVIĆ
    - vis Snježana GLAVINA
    - 4 x 60 m Zenko, Rak, Glavina, Antunović
1969. Split: - 80 m pr Snježana GLAVINA
    - vis Ranka JELOVICA
    - koplje Anđelka ŠAKAN
1970. Rijeka: - troboj Anđelka ŠAKAN
1971. Rijeka: - dalj Ranka JELOVICA
    - 4 x 60 m Flank, Saršon, Mršić, Jelovica
    - 4 x 100 m Flank, Saršon, Mršić, Jelovica
1972. Sisak: - 60 m Vesna MRŠIĆ
    - 4 x 60 m Denona, Flank, Mršić, Mance
1975. Zagreb: - disk Davorka JANOVIĆ
1977. Karlovac: - kugla Jasna MILETIĆ
1978. Osijek: - 80 m pr Nena MIKIĆ
    - dalj Melinda PUŽ
1979. Varaždin: - dalj Melinda PUŽ
1981. Karlovac: - 100 m Saša BANAŠIN
    - 80 m pr. Estera RADETIĆ
1982. Rijeka: - kugla Kata ZEČEVIĆ
1983. Pula: - vis Silvija BABIĆ
  Split: - troboj Silvija BABIĆ
1984. Rijeka: - 600 m Senka FRLIĆ
1985. Karlovac: - 600 m Senka FRLIĆ
    - 80 m pr Diana HORVAT
  Rijeka: - troboj Vjera BABIĆ
1986. Rijeka: - troboj Vjera BABIĆ
1988. Varaždin: - koplje Alida OMERAGIĆ
1990. Split: - 300 m pr Karin TURAK
1992. Pula: - kugla Verica MITROVIĆ
    - disk Verica MITROVIĆ
1996. Split: - koplje Ivana BIŽACA
    - disk Vera BEGIĆ
1997. Rijeka: - 100 m Petra KARANIKIĆ
    - 100 m pr. Petra KARANIKIĆ
    - kugla Vera BEGIĆ
1998. Rijeka: - disk Marija KURTOVIĆ
1999. Čakovec: - 3.000 m Đurđa BABIĆ
    - 400 m pr Esta MATKOVIĆ
2000. Medulin: - kros Esta MATKOVIĆ
2001. Makarska: - vis Jana DELAČ
    - kugla Žana ŠOŠTARIĆ
2002. Makarska: - 100 m pr. Arna EREGA
    - koplje Ivana MATULIĆ
    - 100-200-300-400 Malogorski, Erega, Ćoso, Tustanovski
2004. Čakovec: - 200 m Arna EREGA
    - kladivo Josipa GAŠPAROVIĆ
    - 100-200-300-400 Gagić, Erega, Jurman, Rosanda
  Varaždin: - petoboj Julijana JURMAN
2005. Čakovec: - 200 m Anja GRBEŠ
    - 100 m pr. Mirjana GAGIĆ
    - dalj Mirjana GAGIĆ
    - 100-200-300-400 Vučković, Gagić, Grbeš, J.Jurman
2009. Pula: - 100 m Paula VUČKOVIĆ
2015. Čakovec: - 100-200-300-400 Žikić, Gojak, Bobanović, Barnjak
2016. Čakovec: - 100 m pr. Klara BARNJAK
    - 200 m Luana BOBANOVIĆ
    - 400 m Luana BOBANOVIĆ
2018. Varaždin: - 2.000 m zpr. Ana TIBLJAŠ
  Split-zimsko. - disk Ana MARČETA
  Škabrnja: - kros Ana TIBLJAŠ
2019. Split-zimsko: - disk Laura DELAČ

DVORANA

2009. Zagreb: - 60 m Paula VUČKOVIĆ
2012. Zagreb: - 60 m pr. Agata POGANJ
2013. Zagreb: - vis Lara LABOTIĆ
2014. Zagreb: - dalj Petra GOJAK

OSVAJAČICE BRONČANIH MEDALJA

1962. Rijeka: - 100 m Radojka KRAŠKOVIĆ
    - 400 m Graziela RODIONI
    - 80 m pr. Sonja HEBERLING
    - vis Sonja HEBERLING
    - kugla Sonja LABUS
1965. Varaždin: - 60 m Zlata KOMADINA
    - 100 m Zlata KOMADINA
    - disk Zlata KOMADINA
1967. Karlovac: - 4 x 100 m Zenko, Rak, Glavina, Antunović
1968. Varaždin: - 300 m Snježana GLAVINA
    - vis Snježana GLAVINA
1969. Split: - 300 m Snježana GLAVINA
1971. Rijeka: - 80 m pr Ranka JELOVICA
1972. Sisak: - dalj Vesna MRŠIĆ
    - disk Tatjana LAMPRET
    - koplje Tatjana LAMPRET
    - 4 x 100 m Mršić, Denona, Flank, Mance
1974. Varaždin: - disk Davorka JANOVIĆ
1975. Zagreb: - kugla Davorka JANOVIĆ
1977. Karlovac: - koplje Jasna MILETIĆ
1978. Osijek: - vis Melinda PUŽ
1980. Rijeka: - vis Jagoda JOVANOVSKA
1981. Karlovac: - 4 x 100 m Radetić, Kulaš, Kutlača, Banašin
    - 4 x 300 m Čolakovac, Kenk, Banašin, Radetić
1982. Rijeka: - disk Orieta VUKELIĆ
1983. Pula: - 4 x 300 m Jović, Frlić, Jelić, Babić
1984. Rijeka: - disk Orieta VUKELIĆ
    - 4 x 300 m Smlatić, Jović, Milčić, Frlić
1985. Rijeka: - troboj Alida OMERAGIĆ
1986. Rijeka: - troboj Alida OMERAGIĆ
1990. Split: - disk Verica MITROVIĆ
1992. Pula: - 200 m Gorjana MANDEKIĆ
1994. Rijeka: - 4 x 400 m Ciganović, Škalamera, Rešetar,Paštar
1995. Osijek: - vis Irina UKALOVIĆ
    - koplje Ivana BIŽACA
  Rijeka: - petoboj Petra KARANIKIĆ
1996. Split: - 100 m Petra PAŠTAR
    - 200 m Petra PAŠTAR
    - 4 x 100 m Vidović, Paštar, Karanikić, Đini
  Čakovec: - petoboj Adela FRANK
1997. Rijeka: - 300 m pr. Petra KARANIKIĆ
    - 4 x 100 m Uzelac, Karanikić, Blečić, Šakota
    - 4 x 300 m Blečić, Fajta, Kunda, Karanikić
1998. Rijeka: - 3.000 m Ivana ZUBOVIĆ
    - kugla Marija KURTOVIĆ
2000. Split: - 3.000 m Tea VIDUČIĆ
2001. Makarska: - 100 m pr. Sandra PARLOV
    - 400 m pr. Višnja ĆOSO
    - koplje Žana ŠOŠTARIĆ
    - 100-200-300-400 Tustanovski, Ćoso, Parlov, Malogorski
  Medulin: - kros Martina IVAŠIĆ
2002. Makarska: - 400 m pr. Višnja ĆOSO
    - 3.000 m Anja MAĐARAC
2003. Čakovec: - vis Sanja LJUBIČIĆ
2004. Čakovec: - troskok Aleksandra HRSTIĆ
  Varaždin: - petoboj Andrea ROSANDA
2005. Čakovec: - kugla Tea CUPAČ
2008. Čakovec: - 100 m Paula VUČKOVIĆ
2009. Pula: - 400 m pr. Jana DESSARDO
2011. Pula: - 100 m pr. Anamarija GERČER
    - 400x100 m Poganj, Sorić, Dessardo, Paić
2012. Čakovec: - 100 m pr. Anamarija GERČER
2013. Čakovec: - 100 m Gloria ROŽMARIĆ
2014. Rijeka: - 100 m Petra GOJAK
    - 200 m Klara BARNJAK
    .- 100-200-300-400 Štimac, Barnjak, Bobanović, Gojak
2015. Čakovec: - 100 m Klara BARNJAK
2017. Split-zimsko: - disk Nea BAGARIĆ
  Varaždin: - dalj Erika ŽIKIĆ
    - disk Nea BAGARIĆ
  Split-zimsko: - koplje Karolina DUJMEŠIĆ
2019. Split-zimsko: - kugla Paola KLASAN
 2020.  Zagreb:  - 400m  Nicole MILIĆ
     - troskok  Anđela ŠUŠNJAR
     - 4x200m  Milić, Pervan, Vrljević, Valerijev

DVORANA

2010. Zagreb: - 60 m Dragana MARUŠIĆ
2012. Zagreb: - 60 m Gloria ROŽMARIĆ
2013. Zagreb: - 60 m Gloria ROŽMARIĆ
2014. Zagreb: - 60 m Gloria ROŽMARIĆ
    - vis Lara LABOTIĆ
2017. Rijeka: - dalj Francesca PAPPALARDO