Klupske medalje – Juniorke

JUNIORKE

PRVAKINJE HRVATSKE

1950.   - dalj Ljerka BARAC
1955. Rijeka: - 200 m J. BUTKOVIĆ
1957. Varaždin: - 100 m Lovorka LUKIĆ
    - 4 x 100 m Lukić, Sluga, Novoselac, Butković
1960. Varaždin: - 60 m Nirvana ŠERGO
    - 600 m Nirvana ŠERGO
    - vis Ada AGODINI
1962. Rijeka: - kugla Silvana ČENDAK
1964. D. Resa: - 60 m Radojka KRIŠKOVIĆ
1969. Zagreb: - 100 m pr Jadranka ANTUNOVIĆ
  Zagreb: - petoboj Jadranka ANTUNOVIĆ
1970. Rijeka: - vis Ranka JELOVICA
    - troboj Snježana GLAVINA
1971. Osijek: - 400 m Snježana GLAVINA
    - 100 m pr Snježana GLAVINA
    - vis Ranka JELOVICA
    - koplje Anđelka ŠAKAN
1972. Varaždin: - 100 m pr Ranka JELOVICA
    - vis Ranka JELOVICA
    - kugla Slobodanka SKAKIĆ
    - koplje Anđelka ŠAKAN
    - disk Anđelka ŠAKAN
1975. Križevci: - dalj Vesna FLANK
1982. Karlovac: - vis Silvija BABIĆ
    - 4 x 400 m Georgijevska,Čargonja,Stojčević,Banašin
1983. Osijek: - 100 m pr Silvija BABIĆ
1984. Rijeka: - kugla Kata ZEČEVIĆ
    - disk Kata ZEČEVIĆ
1985. Karlovac: - vis Silvija BABIĆ
    - dalj Silvija BABIĆ
    - disk Kata ZEČEVIĆ
    - koplje Kata ZEČEVIĆ
    - 4 x 100 m Jelić, Babić, Milčić, Jurčević
  Rijeka: - sedmoboj Silvija BABIĆ
1986. Karlovac: - 400 m pr. Silvija BABić
    - dalj Silvija BABIĆ
    - 4 x 100 m Jurčević, Pokorni, Mičić, Babić
1990. Split: - 100 m pr Karin TURAK
1991. Osijek: - 400 m pr Karin TURAK
1994. Varaždin: - 200 m Dragana CIGANOVIĆ
    - 100 m pr Dragana CIGANOVIĆ
1995. Varaždin: - vis Irena TOŠIĆ
  Rijeka: - sedmoboj Dragana CIGANOVIĆ
1996. Rijeka: - 100 m pr Dragana CIGANOVIĆ
  Čakovec: - sedmoboj Dragana CIGANOVIĆ
1997. Zagreb: - koplje Ivana BIŽACA
1998. Makarska: - disk Vera BEGIĆ
    - koplje Ivana BIŽACA
1999. Varaždin: .- 400 m pr Esta MATKOVIĆ
    - disk Vera BEGIĆ
  Varaždin: - koplje Ivana BIŽACA
2000. Varaždin: - 400 m pr Esta MATKOVIĆ
    - disk Vera BEGIĆ
    - koplje Andrea PAVLIĆ
2001. Varaždin: - disk Vera BEGIĆ
  Split: - 10.000 m Tina NOVKOVIĆ
2002. Varaždin: - 3.000 m Samanta GRADINŠĆAK
    - 400 m pr. Esta MATKOVIĆ
2004. Čakovec : - 400 m Kristina TUSTANOVSKI
    - vis Sanja LJUBIČIĆ
2005. Čakovec : - 100 m pr. Arna EREGA
    - vis Sanja LJUBIČIĆ
    - 400 m pr. Julijana JURMAN
2006. Zagreb: - 5.000 m Dajana DIKLIĆ
    - 100 m pr. Arna EREGA
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2007. Zagreb: - 100 m Anja GRBEŠ
    - 10.000 m Dajana DIKLIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2008. Varaždin: - 100 m Paula VUČKOVIĆ
2009. Zagreb: - 100 m Paula VUČKOVIĆ
2010. Split: - 100 m Paula VUČKOVIĆ
2011. Zagreb: - 100 m Paula VUČKOVIĆ
2012. Zagreb: - 100 m pr. Klara BARNJAK
    - dalj Klara BARNJAK
2013. Varaždin: - koplje Sara KOLAK
2016. Zagreb: - 100 m pr. Klara BARNJAK
    - dalj Klara BARNJAK
2018. Split: - 100 m Luana BOBANOVIĆ
    - dalj Klara BARNJAK
2019. Šibenik: - 10 km cesta Ana TIBLJAŠ
2020. Zagreb: - 3.000 m Ana TIBLJAŠ

 

DVORANA

2005. Zagreb: - 60 m Arna EREGA
    - 60 m pr. Arna EREGA
    - vis Andrea ROSANDA
    - troskok Alexandra HRSTIĆ
2006. Zagreb: - 60 m Anja GRBEŠ
2007. Zagreb: - 60 m pr. Arna EREGA
2008. Zagreb: - 60 m Anja GRBEŠ
    - dalj Mirjana GAGIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2009. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
    - troskok Mirjana GAGIĆ
2011. Rijeka: - 60 m Paula VUČKOVIĆ
2014. Zagreb: - 60 m Klara BARNJAK
2016. Rijeka: - 60 m pr. Klara BARNJAK
    - dalj Klara BARNJAK
2018. Rijeka: - dalj Klara BARNJAK

 

OSVAJAČICE SREBRNIH MEDALJA

1960. Varaždin: - 500 m Gracijela RODIONI
    - dalj Ada AGODINI
    - kugla Ada AGODINI
1963. Zadar: - vis Sonja LABUS
1964. D. Resa: - 100 m Radojka KRIŠKOVIĆ
1968. Varaždin: - dalj Jadranka ANTUNOVIĆ
1969. Zagreb: - vis Snježana GLAVINA
    - dalj Jadranka ANTUNOVIĆ
1970. Rijeka: - dalj Snježana GLAVINA
    - koplje Anđelka ŠAKAN
1971. Osijek: - 100 m pr Bojana SARŠON
    - vis Vesna ŽIC
1974. Split - dalj Vesna FLANK
1976. Osijek: - disk Davorka JANOVIĆ
1977. Split: - koplje Jasna MILETIĆ
1978. Zagreb: - koplje Jasna MILETIĆ
1979. Rijeka: - koplje Jasna MILETIĆ
    - petoboj Nena MIKIĆ
1980. Zagreb: - 400 m pr Gordana JERAS
    - koplje Anka SILOV
1981. Karlovac: - 100 m pr. Estera RADETIĆ
    - 400 m pr. Tijana STOJČEVIĆ
    - 4 x 400 m Puž, Čargonja, Georgijevska, Stojčević
1982. Karlovac: - 200 m Saša BANAŠIN
    - 1.500 m Tijana STOJČEVIĆ
    - 400 m pr Tijana STOJČEVIĆ
    - disk Kata ZEČEVIĆ
1985. Karlovac: - kugla Kata ZEČEVIĆ
    - 4 x 400 m Jelić, Babić, Milčić, Načinović
1986. Karlovac: - 100 m Silvija BABIĆ
    - 100 m pr. Silvija BABIĆ
    - 4 x 400 m Pokorni, Mičić, Frlić, Babić
1988. Varaždin: - 200 m Anamarija MIŠKOVIĆ
1991. Osijek: - 100 m pr Karin TURAK
1994. Varaždin: - 400 m pr Amalija PRTENJAČA
    - disk Verica MITROVIĆ
    - koplje Verica MITROVIĆ
1995. Varaždin: - vis Irina UKALOVIĆ
1996. Rijeka: - 100 m Petra PAŠTAR
1997. Zagreb: - 100 m pr. Petra KARANIKUĆ
    - disk Marija KURTOVIĆ
1999. Varaždin: - 3.000 m Đurđa BABIĆ
    - 5.000 m Samanta GRADINŠĆAK
    - kugla Andrea PAVLIĆ
    - koplje Andrea PAVLIĆ
2000. Varaždin: - 100 m pr. Petra KARANIKIĆ
    - dalj Petra KARANIKIĆ
    - disk Marija KURTOVIĆ
2001. Varaždin: - disk Marija KURTOVIĆ
    - motka Nataša KOVAČ
  Split: - 10.000 m Tea VIDUČIĆ
2002. Varaždin: - 400 m Esta MATKOVIĆ
    - 100 m pr. Sandra PARLOV
    - koplje Višnja ŠOŠTARIĆ
    - 4x100 m Parlov, Tustanovski, Ćoso, Matković
2003. Čakovec : - 5.000 m Samanta GRADINŠĆAK
    - 100 m pr. Sandra PARLOV
    - vis Sanja LJUBIČIĆ
    - 4x100 m Jurman, Rosanda, Ćoso, Parlov
    - 4x400 m Jurman, Ćoso, Rosanda, Parlov
  Osijek: - 10.000 m Samanta GRADINŠĆAK
2005. Zagreb: - sedmoboj Andrea ROSANDA
2006. Zagreb: - 10.000 m Dajana DIKLIĆ
2007. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
2008. Varaždin: - troskok Mirjana GAGIĆ
2010. Split: - 200 m Paula VUČKOVIĆ
    - 4x100 m Paić, Marušić, Belančić, Vučković
2014. Varaždin: - 100 m Petra GOJAK
2018. Split: - 4x100 m Polić, Barnjak, Buha, Bobanović
  Split-zimsko: - kugla Nea BAGARIĆ
  Zadar-zimsko: - 1.500 m Ana TIBLJAŠ

 

DVORANA

2005. Zagreb: - 60 m pr. Mirjana GAGIĆ
2012. Zagreb: - 60 m pr. Agata POGANJ
    - 60 m pr. Jana DESSARDO
2014. Zagreb: - dalj Petra GOJAK
2015. Rijeka: - 60 m Klara BARNJAK
    - dalj Petra GOJAK

 

OSVAJAČICE BRONČANIH MEDALJA

1960. Varaždin: - disk Ada AGODINI
    - dalj Vida TOLJ
1964. D. Resa: - vis Sonja HEBERLING
    - dalj Sonja HEBERLING
1965. Varaždin: - dalj Mirjana PREDOVAN
1968. Varaždin: - 4 x 100 m Zenko, Rak, Glavina, Antunović
1969. Zagreb: - vis Ranka JELOVICA
    - petoboj Spomenka KOCIJAN
1971. Osijek: - disk Anđelka ŠAKAN
1972. Varaždin: - 100 m pr Marija STOPAR
1973. Osijek: - 100 m pr Vesna MRŠIĆ
1974. Split - 200 m Ivone VUKUŠIĆ
    - 1.500 m Ivone VUKUŠIĆ
1977. Split: - disk Davorka JANOVIĆ
1979. Rijeka: - vis Melinda PUŽ
    - kugla Jasna MILETIĆ
1980. Zagreb: - vis Melinda PUŽ
1981. Karlovac: - 400 m pr. Ksenija GEORGIJEVSKA
    - vis Melinda PUŽ
  Rijeka: - sedmoboj Melinda PUŽuž
1982. Karlovac: - 800 m Tijana STOJČEVIĆ
    - 400 m pr Ksenija GEORGIJEVSKA
1983. Osijek: - 800 m Senka FRLIĆ
    - vis Silvija BABIĆ
    - kugla Orieta VUKELIĆ
1984. Rijeka: - disk Danijela KUSTURIN
    - koplje Kata ZEČEVIĆ
    - 4 x 100 m Zečević, Kusturin, Kenk, Jelić
    - 4 x 400 m Zečević, Kusturin, Kenk, Jelić
    - petoboj Danijela KUSTURIN
1985. Karlovac: - 100 m Snježana JELIĆ
    - disk Dubravka SUŠANJ
1986. Karlovac: - vis Irena NAČINOVIĆ
    - 4 x 100 m Manojlović, Frlić, Sušanj, Načinović
1991. Osijek: - 100 m pr Irena GOSTL
    - dalj Irena GOSTL
    - disk Verica MITROVIĆ
1992. Varaždin: - disk Verica MITROVIĆ
1996. Rijeka: - 200 m Dragana CIGANOVIĆ
    - disk Vera BEGIĆ
1998. Makarska: - dalj Petra KARANIKIĆ
    - disk Marija KURTOVIĆ
    - kugla Marija KURTOVIĆ
    - kladivo Majda GREGOROVIĆ
1999. Varaždin: - 5.000 m Tea VIDUČIĆ
2000. Varaždin: - 5.000 m Samanta GRADINŠĆAK
    - troskok Iva KUNDA
    - 4x100 m Kunda, Mataija, Matković, Karanikić
    - 4x400 m Mataija, Kunda, Matković, Karanikić
  Medulin: - kros Samanta GRADINŠĆAK
2001. Varaždin: - 3.000 m Samanta GRADINŠĆAK
    - koplje Ivana MATULIĆ
  Medulin : - kros Samanta GRADINŠĆAK
2002. Varaždin: - disk Žana ŠOŠTARIĆ
    - 400 m pr. Višnja ĆOSO
2004. Čakovec : - 100 m Arna EREGA
    - 400 m Julijana JURMAN
    - 5.000 m Dajana DIKLIĆ
2005. Čakovec : - 5.000 m Dajana DIKLIĆ
    - 100 m pr. Andrea ROSANDA
    - vis Andrea ROSANDA
    - dalj Mirjana GAGIĆ
2006. Zagreb: - 100 m Anja GRBEŠ
2009. Zagreb: - troskok Mirjana GAGIĆ
2011. Zagreb: - 4x100 m Dessardo, Vučković, Paić, Marušić
2012. Zagreb: - 100 m Gloria ROŽMARIĆ
2013. Varaždin: - 4x100 m Rožmarić, Barnjak, Kostelac, Gerčer
2014. Varaždin: - dalj Petra GOJAK
2015. Varaždin: - 200 m Klara BARNJAK
2016. Karlovac: - kros Paula TEPUŠ
2017. Varaždin: - 4x400 m Polić, Tibljaš, Buha, Bobanović
  Split: - 200 m Luana BOBANOVIĆ
    - 4x400 m Barnjak, Valerijev, Polić, Bobanović

 

DVORANA

2005. Zagreb: - dalj Mirjana GAGIĆ
    - troskok Julijana JURMAN
2006. Zagreb: - vis Andrea ROSANDA
2013. Zagreb: - 60 m Gloria ROŽMARIĆ
    - vis Lara LABOTIĆ
2017. Rijeka: - dalj Erika ŽIKIĆ
2018. Rijeka: - 60 m pr. Iva POLIĆ