Elena Ban zlatna, Sandra Žilić i Filip Vrkić srebrni u Varaždinu