Babnik, Mandekić i Vidmar pobjednici Karlovačkog cenera